ارائه یک پشتیبانی به یاد ماندنی، شما را از رقابت جدا می سازد. اما برای اینکه این اتفاق رخ دهد، باید یک تیم پشتیبان تشکیل دهید که مهارت ها و خلق و خویی داشته باشند که در رفع مشکلات مشتریان شما موثر باشد و شرکت شما را روز به روز مثبت تر نشان دهد. در داناپرداز، پیدا کردن یک کارشناس پشتیبانی با مهارت های برقراری ارتباط قوی از مهارت های فنی به مراتب مهم تر است. ما می توانیم پیچیدگی های داناپرداز را نسبتا سریع به آنها آموزش دهیم، اما توانایی صبور و همدل بودن باید از قبل در آنها وجود داشته باشد.

یکی از اولین مواردی که ما به دنبال آن هستیم این است که آیا آنها در کمک به سایرین پرشور هستند یا خیر. یک شاخص خوب برای این صفت این است که آنها به موارد دیگری در زندگی مانند سرگرمی یا خانواده شان احساسات داشته باشند. در طول مصاحبه، شرایطی را فراهم نمائید تا در مورد علایقشان صحبت کنند و از خود بپرسید: "زمانی که در مورد علایق و احساسات خود صحبت می کنند، حالشان عالی است؟"

در ادامه 10سوال مصاحبه که به شما کمک می کند تا پی ببرید فردی که در حال صحبت با وی هستید مجموعه مهارت ها و خلق و خوی تاثیرگذار در پشتیبانی از مشتری را دارد یا خیر، مطرح شده است.

ادامه مطلب را در 10 سوال مصاحبه برای استخدام بهترین نماینده خدمات به مشتری مشاهده کنید